Tingimused

Broneerimise tingimused.

saaremajutus.ee järgib puhkemajade broneerimisel ja broneeringute tühistamisel järgmisi tingimusi:

  1. Broneering kinnitatakse 50% ettemaksu laekumisel kui ei ole kokku lepitud teisiti.
  2. Klient peab alati broneeringu tühistama, kui ta otsustab teenust mitte kasutada.
  3. Kui klient ei ole maksnud arvet/arveid maksetähtajaks, siis on puhkemajal õigus broneering tühistada.

 

Arvete tasumine :

1. Kui broneering tehakse vähem kui 14 päeva enne teenuse kasutamist, siis saab klient ühe müügieelse arve kogu summa peale ja müügieelne arve tuleb tasuda 24h jooksul.

Arve tühistamine ja muutmine:

1. Tühistamise kuupäev on päev, millal puhkemaja omanik või saaremajutus.ee saab informatsiooni broneeringu tühistamise kohta kirjalikult. Kui klient näitab, et tühistamine on saadetud piisava ajavaruga, et see jõuaks kohale kavatsetud ajal, siis aktsepteeritakse tühistust isegi kui see jõuab kohale hiljem või ei jõua üldse kohale.

2. Kui broneering tühistatakse 31 või enam päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse kliendile ettemaks.

3. Kui broneering tühistatakse vähem kui 30 päeva, kuid kuni 72 tundi enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse kliendile kogusumma vähendatuna 50% võrra.

4. Kui broneering tühistatakse vähem kui 72 tundi enne teenuse kasutamist, siis kliendile raha ei tagastata.
5. Kui broneering tühistatakse enne teenuse kasutamise algust kliendist mitte sõltuvatel põhjusel ning see leiab kirjaliku tõendamist siis tagastatakse raha täies ulatuses.

Kahjude korvamine.

1. Puhkemajja registreeritud klient vastutab materiaalselt rikutud või lõhutud inventari eest.

Kaebused ja vaidluste lahendamine

1. Kõik kaebustest tuleb koheselt teatada saaremajutus.ee telefonil +372 53 071 664.